EVERYDAY

ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU

EVERYDAY

Không hướng tới việc đơn thuần hoạt động như một “agency”, EVD mong muốn trở thành người đồng hành cùng các doanh nghiệp với những giải pháp tối ưu nhất trong hoạt động marketing & truyền thông.

EVERYDAY

Trung thực

EVERYDAY

Tự do sáng tạo

EVERYDAY

Hướng về kết quả

Dịch vụ cốt lõi

DỊCH VỤ

Chiến lược truyền thông để thương hiệu bắt đầu bước chân vào thị trường.
Đảm bảo các KOLs/ KOCs thực hiện đúng vai trò của mình trong chiến dịch truyền thông.
Giúp khách hàng nhớ về thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội.
Sản xuất video & hình ảnh chuyên nghiệp, phục vụ đa dạng mục đích.

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN